KONZULTAČNÍ STŘEDISKO ČZU

Chcete studovat při zaměstnání v Hradci Králové?

Česká zemědělská univerzita v Praze, Konzultační středisko Hradec Králové, Vám nabízí kombinované studium při zaměstnání. Výuka probíhá o sobotách a nedělích na Podnikatelském centru, Hradecká 1151, 500 02 Hradec Králové (bakalářské studium) a na Farmaceutické fakultě UK, ak. Heyrovského 1203, 500 02 Hradec Králové (magisterské studium).

V bakalářském stupni je nabízena výuka v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

V magisterském stupni je nabízena výuka v oborech:
Podnikání a administrativa
Veřejná správa a regionální rozvoj
Rozvoj venkovského prostoru

Více informací na www.strediskoczuhk.cz nebo mobil 606 650 850 

Kontaktní údaje naleznete zde.