příprava

  • seznámení se s tématem a požadavky
  • vytýčení cílové skupiny
  • návrh místa konání
  • návrh harmonogramu
  • volba lektorů
  • schválení konečné verze